Snimanje kanalizacije kamerom

Da bi se otkrio problem bez nepotrebnog nagađanja i nasumičnog kopanja najbolje je da se uradi snimanje kanalizacije kamerom. Na ovaj način se brže, jednostavnije i jeftinije pronađe izvor problema koji se mogu kasnije rešiti raspoloživim metodama.

U veoma kratkom roku se pomoću kamere za snimanje kanalizacije i opreme za lociranje problema i kvarova može rešiti problem sa kanalizacionim cevima i to baš na mestu gde se problem pojavio.

Snimanje kanalizacije kamerom - Ispitivanje kanalizacije - Detekcija problema u kanalizaciji

Kako se radi snimanje kanalizacije kamerom

Snimanje kanalizacionih cevi i odvoda kamerom - Ispitivanje kanalizacione mreže

Kada pozovete našu stručnu ekipu za ispitivanje kanalizacije ona uvođenjem kamere u kanalizacionu mrežu i upravljanje kamerom će pregledati stanje kanalizacionih cevi i to zabeležiti na CD-u koji se može naknadno pregledati.

Kamera se može kretati samo kroz glavne kanalizacione cevi (veće cevi koje vode od odvoda do glavne kanalizacione linije na ulici) ili kroz sve ogranke kanalizacione mreže (kroz cevi koje vode od kade ili slavine u kući prema kanalizacionoj mreži).

Prilikom snimanja kanalizacije kamerom moguć je pregled kanalizacije u realnom vremenu i krupnom planu.

Snimanje kanalizacije kamerom pri renovaciji - da ili ne?

Snimanje kanalizacije kamerom i ispitivanje kanalizacione mreže

Ukoliko renovirate kupatilo ili radite renovaciju koja podrazumeva zamenu ili dodavanje vodovodnih i kanalizacionih cevi, može se izvršiti preventivno snimanje kanalizacije kamerom. Možda ćete poželeti da pogledate svoju kanalizacionu liniju kako biste se uverili da li ona može da prihvati povećanje otpadnih voda.

Ukoliko se blokada u kanalizacionim cevima ne može rešiti mašinski ili sajlom, tečnim sredstvima za odgušivanje kanalizacije ili kada se ne može sa sigurnošću znati u kom delu kanalizacije se nalazi blokada tada je najbolje da se uradi snimanje kanalizacije kamerom.

Može li vlasnik sam uraditi snimanje i ispitivanje kanalizacije

Uvek možete sami uraditi snimanje i ispitivanje kanalizacije, ali je sigurno jeftinije da pozovete našu stručnu ekipu. Ovakvo snimanje kanalizacije zahteva opremu koja nije jeftina, a takođe zahteva i određeno iskustvo i veštine pri radu.

Pronalaženje problema snimanjem kanalizacije kamerom

KAmera za snimanje kanalizacionih cevi - Ispitivanje kanalizacije kamerom

Na kameri za snimanje kanalizacije postoji predajnik. Kretanje kamere prati tehničar-vodoinstalater i kada primeti problem može zaustaviti kameru i zabeležiti lokaciju blokade ili drugog problema.

Uređaj za detekciju položaja kamere se u momentu zaustavljanja nosi iznad nivoa zemlje i vrši se lociranje predajnika na kameri. Na zemlji se obeležava mesto blokade i to je mesto gde se iskopavanje mora uraditi kako bi se rešio problem.